Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
12.01.2018 Licenčná zmluva
softvér TENDERnet
12018
250.00 TENDERnet s.r.o.
M.R.Štefánika 836/33, 010 01 Žilina
detail