Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
08.10.2018 Zmluva o poskytnutí služby
služby súvisiace s realizáciou projektu Rekonštrukcia MK
8102018
5,112.00 DGB consult s.r.o.
Kollárova 2641/15, 010 01 Žilina
detail
25.09.2018 Darovacia zmluva
darovanie CKN par.č. 211/19
18092018
0.00 Pecko Štefan, Špániková Angela, Srogoňová Božena
Brezany 36, Brezany 28, Trnavská 1357/14
detail
20.09.2018 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
aktivácia aktivačných pracovníkov na OcÚ
182501219
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
J.M.Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail
13.09.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov
spracovávanie údajov
13092018
0.00 MADE spol. s.r.o.
Hurbanova 14A 97401 Banská Bystrica
detail
13.09.2018 Zmluva o výpožičke
výpožička kovového prístrešku
14092018
100.00 Obec Stráňavy
ul. Májova 336, 013 25 Stráňavy
detail
24.08.2018 Zmluva o výpožičke
výpožička kovového prístrešku
2526082018
100.00 KIKA Bier s.r.o
Zábrežná 81/61, 010 14 Žilina
detail
17.08.2018 Zmluva o výpožičke

2020689352
100.00 Obec Teplička nad Váhom
Nám. sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom
detail
07.08.2018 Zmluva o výpožičke
výpožička kovového prístrešku
11082018
100.00 Obec Rosina
Horná Rosinská 167
detail
20.07.2018 Zmluva o výpožičke
kovový prístrešok
42070384
100.00 RTJ Brodno
Brodno 132, 010 14 Žilina
detail
13.07.2018 Zmluva o dielo
rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Brezany
13072018
33,632.63 LASER media s.r.o.
Odborárska 23, 831 02 Bratislava
detail
04.07.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
úprava zmluvných podmienok
65454
0.00 Pôdohospodárska platobná agentúra
Hraničná 12, 815 26 Bratislava
detail
04.07.2018 Zmluva o výpožičke
zapožičanie kovový prístrešok
1685746352
100.00 Obec Podhorie
Podhorie 50, 010 04 Žilina
detail
29.06.2018 Darovacia zmluva o darovaní FP
darovanie FP na prevádzku MŠ
2072018
60.00 Rodičia detí - predškolákov navštevujúcich letnú MŠ
Brezany
detail
22.06.2018 Zmluva o dielo
stavebné úpravy MK v obci Brezany
3489
36,983.15 Skanska SK a.s.
Krajná 29, 821 04 Bratislava
detail
07.06.2018 Zmluva o municipálnom úvere-Eurofondy (A)
poskytnutie úveru
200418
65,460.00 PRIMA BANKA Slovensko a.s.
Hodžova 11, 010 11 Žilina
detail
04.06.2018 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní audítorských služieb
zmena článku platnosť zmluvy
467468621
0.00 Ing. Mária Kasmanová
Hlavná 6/3, 013 14 Kamenná Poruba
detail
04.06.2018 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
audit účtovnej závierky, overenie výročnej správy,
467468622
924.00 Ing. Mária Kasmanová
Hlavná 6/3, 013 14 Kamenná Poruba
detail
01.06.2018 Rámcová kúpna zmluva
predaj a kúpa tovaru
162201
0.00 Stavmat, Stavebniny
Pezinská 56 901 01 Malacky
detail
31.05.2018 Mandátna zmluva
poradenské služby VO
44721307
600.00 TENDER Development s.r.o.
Škutétyho 1, 831 04 Bratislava
detail
31.05.2018 Zmluva o výpožičke
nájom kovového prístrešku
31052018
100.00 Obec Hôrky
Hôrky 200
detail
25.05.2018 Dohoda o vystúpení
vystúpenie na hodových slávnostiach
25052018
550.00 Skupina Eminent
Gojdičova 467/10, Leopoldov
detail
24.05.2018 Zmluva o nájme VP
prevádzkovanie zábavných atrakcií
24052018
35.00 Radovan KUDRI
L.Svobodu 642, 908 77 Borský Mikuláš
detail
22.05.2018 Zmluva o prenájme
prenájom informačných a reklamných tabúľ
22052018
0.00 MASLEN s.r.o.
Badín 655, 976 32 Badín
detail
21.05.2018 Mandátna zmluva
výkon činností spojených s VO
21052018
600.00 TENDER Development s.r.o.
Škultétyho 1, 831 04 Bratislava
detail
18.05.2018 Darovacia zmluva v zmysle § 628 OZ
darovanie nehnuteľnosti-pozemkov v prospech Obce Brezany
17052018
0.00 Frnková Ľudmila,Štalmašková Helena,Martoník Timnotej, Chodelka Irenej,Hudek Marek, Hudeková Monika
Bredzany, Žilina, Kežmarok
detail
18.05.2018 Zmluva o prenájme verejného priestoru
zabezpečenie služieb na verejnom podujatí
18052018
800.00 Tatiana Jaroščiaková
Veľká Okružná 10, 010 01 Žilina
detail
27.04.2018 Zmluva o poskytovaní služieb
archivačné služby
27042018
590.00 Pavol Kapralčík
Udiča č. 134, 010 04
detail
13.04.2018 Rámcová zmluva o dodadní tovarov a služieb
Dodávka tovarov a služieb
13042018
0.00 BRECHO s.r.o.
Višňové 81, 013 23 Višňové
detail
04.04.2018 Zmluva o kontrolnej činnosti č. 5120318
ročné kontroly detského ihriska
6
130.00 Miroslav Jančařík
Limbová 19, 010 07 Žilina
detail
27.03.2018 Dohoda o zabezpečení podmienok k vykonávaniu aktivačnej činnosti
výkon aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
18
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Hurbanova 16
detail
27.03.2018 Zmluva o poskytnutí nenávratného FP-072ZA130054
rekonštrukcia komunikácií
72
70,571.39 Pôdohospodárska platobná agentúra
Hraničná 12, 815 26 Bratislava
detail
27.03.2018 NATUR-PACK a.s.
systém združeného nakladania s odpadom z obalov
27032018
0.00 NATUR-PACK a.s.
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
detail
23.03.2018 Zmluva o odbornej a technickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osoby
ochrana osobných údajov v zmysle GDPR
23032018
280.00 BROS Computing s.r.o.
Zádubnie 169
detail
14.02.2018 Zmluva o výpožičke podperných bodov
poderné body - vedenie svietidiel
4294967295
0.00 SSE-Distribúcia a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
detail
14.02.2018 Dohoda o spolupráci
distribúcia EE pre obec
4294967295
0.00 SSE-Distribúcia a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
detail
13.02.2018 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb technika PO a BTS
poskytovanie služieb
20180501
30.00 BENMAR s.r.o.
Juraja Hronca 3421/6, 010 15 Žilina
detail
29.01.2018 Darovacia zmluva
darovanie nehnuteľnosti
29012018
0.00 Občania dľa zmluvy
Brezany,Hôrky,Dulov,, Žilina
detail
12.01.2018 Licenčná zmluva
softvér TENDERnet
12018
250.00 TENDERnet s.r.o.
M.R.Štefánika 836/33, 010 01 Žilina
detail
11.01.2018 Dohoda o platbách
elektrická energia
10012018
522.00 SSE-Distribúcia a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
detail