Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
29.12.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie
dotácia na činnosť
29122017
3,000.00 Telovýchovná jednota "Brezovec" Brezany
Brezany
detail
30.11.2017 Zmluva o spolupráci-Kúpna zmluva
poskytovanie ovocia deťom MŠ na priamy konzum
2092017
0.00 FRUCTOP s.r.o.
Ostratice č. 144, 956 34
detail
30.11.2017 Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci
špecifikácia dodávok ovocia
30112017
0.00 FRUCTOP s.r.o.
Ostratice č. 144
detail
30.11.2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov
prenájom NP
20173011
700.00 Anton Sikora
Blahova 10, 010 04 Žilina-Bánová
detail
03.11.2017 Dohoda o ukončení zmluvy
Ukončenie zmluvy o nájme NP
7392017
0.00 HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIEspol s.r.o.
Rajecká cesta 17/2806, 010 01 Žilina
detail
02.11.2017 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
aplikácia o pomoci v hmotnej núdzi
17
0.00 ÚPSVR
J.M.Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail
11.10.2017 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
poskytovanie telefónnych služieb
1011007100
120.00 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail
04.10.2017 Kúpna zmluva
kúpa nehnuteľnosti parc. č. 210/2, 211/3
4294967295
1.00 Martina Flimelová
Rajecká 2799/7, 010 01 Žilina
detail
18.09.2017 Kúpna zmluva
kúpa a odpredaj pozemku
18092017
2,716.07 Klimíkova Soňa, Klimik Miroslav s manž. Beátou
Brezany č. 57
detail
12.09.2017 Zmluva o výpožičke
nájom KP
1309170917
100.00 Obec Stráňavy
ul.Májova 336, 013 25 Stráňavy
detail
05.09.2017 Mandátna zmluva č. 2017/SD/B
stavebný dozor pri zateplení budovy OcU
2017
2,640.00 Ing. Ivan Moravčík - IVOMOS
Borova 3295/36, 010 07 ŽIlina
detail
05.09.2017 Mandátna zmluva č. 2017/VO/B
vykonanie VO na zateplenie budovy OcÚ
46708031
1,800.00 Ing. Ivan Moravčík - IVOMOS
Borova 3295/36, 010 07 ŽIlina
detail
18.08.2017 Zmluva o dielo
stavebné práce na zateplení OcÚ
12017
0.00 BROZ STAV s.r.o.
Rosina 2017
detail
18.08.2017 Zmluva o výpožičke
kovový prístrešok
647519
100.00 Obec Rosina
Horná Rosinská 167
detail
15.08.2017 Dohoda o vyplatení jednorázového lojalitného bonusu
lojalitný bonus
36403
168.00 SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
detail
24.07.2017 Zmluva o dielo
Rekonštrukcia miestnej komunikácie "lokalita Rybníky"
21072017
18,555.27 Ekostav Group s.r.o.
Oščadnica 19, 023 01 Oščadnica
detail
07.07.2017 Zmluva o výpožičke
kovový prístrešok
321559
100.00 Obec Podhorie
Podhorie 50
detail
07.07.2017 Zmluva o združenej dodávke elektriny
verejné osvetlenie
7329577
0.00 SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
detail
07.07.2017 Zmluva o združenej dodávke elektriny
cena za elektrickú energiu
72228321
0.00 SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
detail
07.07.2017 Zmluva o združenej dodávke elektriny
cena za elektrickú energiu
122
0.00 SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
detail
30.06.2017 Darovacia zmluva
zmluva o darovaní finančných prostriedkov
1030717
12.00 Veronika Farkašová
Brezany 78
detail
30.06.2017 Darovacia zmluva
zmluva o darovaní finančných prostriedkov
2030717
12.00 Grečnárová Helena
Brezany 118
detail
30.06.2017 Darovacia zmluva
zmluva o darovaní finančných prostriedkov
3030717
12.00 Grečnár Vladimír
Brezany 118
detail
30.06.2017 Darovacia zmluva
zmluva o darovaní finančných prostriedkov
4072017
12.00 Belan Juraj
Brezany 46
detail
23.06.2017 Zmluva o výpožičke
kovový prístrešok, stolové sety
230617
135.00 Obec Hôrky
Hôrky, 010 04 Žilina 4
detail
23.06.2017 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

4294967295
30.00 Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail
07.06.2017 Darovacia zmluva
darovacia zmluva finančných prostriedkov
7062017
9,625.00 Viď v prílohe
Brezany
detail
07.06.2017 Darovacia zmluva
darovacia zmluva finančných prostriedkov
70620172
1,375.00 Janka Polačeková
Brezany č. 153
detail
02.06.2017 Zmluva o nájme VP
nájom NP
3062017
15.00 Radovan KUDRI
L.Svobodu 642, Borský Mikuláš
detail
17.05.2017 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
zľava na telefonne služby
4294967295
29.00 Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail
16.05.2017 Dohoda o ukončení zmluvy
ukončenie zmluvy
16052017
0.00 W COM s.r.o.
A.Rudnaya 21/2246, 010 01 Žilina
detail
16.05.2017 Nájomná zmluva
priestory -internetová sieť
17052017
0.00 HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE spol.s.r.o.
Rajecká cesta 17/2806, 010 01 Žilina
detail
20.04.2017 Dodatok č. 1 k rámcovej kúonej zmluve
doplnená rozhodcovská doložka
134116125
0.00 STAVMAT STAVEBNINY s.r.o.
Pezinská 56, 901 01 Malacky
detail
15.02.2017 Zmluva o poskytnutí služieb reklamy
reklama obce-balík štart
14022017
240.00 Databanka firiem s.r.o.
Ventúrska 16, 811 01 Bratislava
detail
30.01.2017 Dohoda o zrušení Dohody č 3/2016
zrušenie dohody
22017
0.00 Pavol DREVENáK
Brezany 68
detail
02.01.2017 Darovacia zmluva
v zmysle OZ §628OZ-darovanie pozemkov v prospech obce
24112016
0.00 Občania dľa zmluvy
Brezany, Žilina, Bratislava
detail