Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
30.12.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
dotácia na činnosť
17061717
3,000.00 Telovýchovná jednota "Brezovec" Brezany
Brezany
detail
20.12.2016 Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení SOÚ Strečno
zmena počtu obyvateľov
888888888
2.85 Obce SOÚ Strečno
Sokolská 487
detail
23.11.2016 Zmluva o zbere odvoze biologicky rozložiteľného odpadu
zber, odvoz biologicky rozložiteľného odpadu
0
4.00 ALL SERVICE s.r.o.,
Vysokoškolákov 1757/1, 010 01 Žilina
detail
21.11.2016 Dohoda č. 16/25/010/90
aplikácia - aktivačná činnosť
21112016
0.00 Úrad práce, socialnych vecí a rodiny Žilina
J.M.Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail
25.10.2016 Dohoda o zabezpečení vývozu zo žúmp
vývoz fekálií a odpadováých vôd zo žúmp
25102016
0.00 FECAS
Platanova 20/70 , 010 07 Žilina
detail
19.10.2016 Dodatok č. 1 k zmluve
Pripojenie k informačnému systému DCOM
19102016
625.00 DEUS
Kýčerského 5, 811 05 Bratislava
detail
16.09.2016 Zmluva o výpožičke
výpožička kovového prístrešku
16092016
100.00 Obec Stráňavy
ul. Májova 336, 013 25 Stráňavy
detail
02.09.2016 Zmluva o výpožičke
výpožička kovového prístrešku
292016
100.00 Tomáš Podmalík
Zíávodská cesta 2959/8 Žilina
detail
19.08.2016 Zmluva o prenájme nebytových priestorov
prenájom prevádzky Športklub
2081
100.00 AZS s.r.o.
Blahova 10, Žilina-Bánová
detail
11.08.2016 Zmluva o výpožičke
výpožička kovového prístrešku
19082016
100.00 Obec Rosina
Horná Rosinská 167, 013 22
detail
10.08.2016 Zmluva o výpožičke
výpožička kovového prístrešku
1082016
100.00 PAWI-X s.r.o.
Brodno č. 380
detail
07.07.2016 Zmluva o výpožičke
zapožičanie prístrešku a stolových setov
6072016
125.00 Obedc Podhorie
Podhorie 50
detail
28.06.2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
router
4294967295
0.00 Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail
24.06.2016 Zmluva o výpožičke
kovový prístrešok
23616
100.00 Tomáš Podmalík
Zíávodská cesta 2959/8 Žilina
detail
23.06.2016 Zmluva o nájme
stolové sety
22616
27.50 Miloš Chobot
Lietavská Závadka
detail
20.06.2016 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Systém nakladania s odpadmi
17062016
0.00 NATUR-PACK, a.s.
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
detail
13.06.2016 Zmluva o výpožičke
výpožička kovového prístrešku + stolových setov
3062016
137.50 Obec Hôrky
Hôrky
detail
20.05.2016 Dohoda o vykonávaní aktivačnej činnosti
výkon aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb
20052016
0.00 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina
J.M.Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail
17.05.2016 Zmluva o bežnom účte
zriadenie podnikateľského účtu
1752016
0.00 PRIMA BANKA a.s.
Hodžova 11, Žilina
detail
04.05.2016 Zmluva o spolufinancovaní Zmeny a doplnku č. 1 UPO obce Brezany
spolufinancovanie
201610
120.00 Róbert Charbulika
Brezany č. 74, 010 04 Žilina 4
detail
03.05.2016 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
praktické vyučovaniew
2352462016
0.00 Stredná odborná škola poľnohospodárska a služieb na vidieku
Predmestská 82, 010 62 Žilina
detail
28.04.2016 Zmlua o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi
zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi
13487982
0.00 NATUR-PACK
Ružová dolina 16, 821 08 Bratislava
detail
13.04.2016 Zmluva o elektronickej komunikácii
poskytovanie elektronických služieb
2412016
0.00 Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.
Enstainova 25, 851 01 Bratislava
detail
13.04.2016 Nájomna zmluva
nájom pozemkov v pásme hygienoickej ochrany
4912016
7.10 Ivan Dobroň
Brezany 49
detail
05.04.2016 Zmluva o zriadení Spoločného obecného úradu - doplnok č. 1
financovanie nákladov SOÚ
52016
1,373.10 SOÚ Strečno
Strečno, Sokolská 487 01324
detail
01.03.2016 Zmluva o dielo
Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Brezany
42016
65,459.00 Skanska SK a.s.
Krajná 29, 821 04 Bratislava
detail
25.02.2016 Zmluva o dielo
zber elektronického odpadu
92
0.00 Metal Servis Recycling s.r.o.
Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča
detail
16.02.2016 Dohoda o zrušení zmluvy o poskytovaní auditorských služieb
zrušenie zmluvy o poskytovaní auditorských služieb
2016002
820.00 RVC Senica s.r.o.
M. Nešpora 925/8, 905 01 Senica
detail
10.02.2016 Zmluva o prevode správy majetku
MV Škoda Fabia Sedan
20161
0.00 Krajská prokuratúra Žilina
Moyzesova 20, 011 04 Žilina
detail