Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
28.12.2015 Poskytovanie audítorských služieb
audít
272015
670.00 Ing. Mária Kasmanová
Hlavná 6/3, 013 14 Kamenná Poruba
detail
23.12.2015 Zmluva o poskytnutí technickej asistencie
verejné obstarávanie
22014
1,188.00 EUROKONZULT s.r.o.
ul. Kubínska 1104/4, 010 08 Žilina 8
detail
21.12.2015 Aktivačná činnosť
Výkon menších obecných služieb
22016
0.00 Úrad príáce sociálnych vecí a rodiny Žilina
J.M.Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail
17.12.2015 Zmluva o pripojení k IS Dátové centrum obcí a miest
projekt DEUS
20152016
0.00 Datacentrum EUS Slovenska
Kýčerského 5, 811 05 Bratislava
detail
07.12.2015 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
menšie obecné služby pre obec
15
0.00 Úrad príáce sociálnych vecí a rodiny Žilina
J.M.Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail
23.11.2015 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi
102015
0.00 NATUR-PACK
Ružová dolina 16, 821 08 Bratislava
detail
13.10.2015 Dohoda o financovaní záujmových aktivít
financovanie CVČ Hôrky
30092015
30.00 Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ Hôrky
Hôrky 200, 010 04 Žilina
detail
08.10.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
berejná telefonna služba
4294967295
19.99 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail
08.10.2015 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
verejná telefónna služba
4294967295
29.00 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail
30.09.2015 pripojenie k informačnému systému miest a obcí
Dodatok č.1
29920015
0.00 Datacentrum EUS Slovenska
Kýčerskéhoi 5
detail
21.09.2015 Zmluva o nájme stoličiek
nájom čalúdenných stoličiek
11
18.00 JAF HOLZ Slovakia s.r.o.
Hospodárska 448, 919 51 Špačince
detail
17.09.2015 Zmluva o výpožičke
prenájom kovového prístreška
7
200.00 Obec Lietavská Lúčka
Cementárenská 3, 013 11 Lietavská Lúčka
detail
14.09.2015 Zmluva o výpožičke
prenájom kovového prístreška
8
100.00 JAF HOLZ Slovakia s.r.o.
Hospodárska 448, 919 51 Špačince
detail
11.08.2015 pripojenie k informačnému systému miest a obcí

926
0.00 Datacentrum EUS Slovenska
Kýčerskéhoi 5
detail
31.07.2015 Zmluva o dielo
vypracovanie projektovej dokumentácie
201500001
0.00 Ing. arch. Zdena Brzá
Šoltésovej 1473/176, 017 01 Považská Bystrica
detail
29.07.2015 Kúpna zmluva
predaj pozemkov
122015
1.00 Matej Šupej
Stodolova 3432/6, Žilina
detail
29.07.2015 Kúpna zmluva
predaj pozemkov
132015
1.00 Augustín Brezianský
Brezany 89, 010 04 Žilina4
detail
29.07.2015 Kúpna zmluva
predaj pozemkov
142015
1.00 Ing. Peter Boldizsár, Gabriela Boldiszárová
Stodolova 1, Žilina 010 015
detail
16.06.2015 Zmluva o výpožičke
prenájom kovového prístreška + stolové sety
20151
122.50 Obec Hôrky
Hôrky 111, 010 04 Žilina
detail
16.06.2015 Zmluva o výpožičke
nájom kovový prístrešok + stoličky
2015
107.00 Obec Bitarová
Bitarová 94, 010 04 Žilina
detail
15.06.2015 Zmluva o poskytovaní stravy
poskytovanie stravy MŠ Brezany
29042015
0.00 ZŠ s MŠ Hôrky
Hôrky
detail
21.05.2015 Zmluva o združenej dodávke elektriny
dodanie a distribúcie elektriny
7330962
0.00 Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
detail
29.04.2015 Zmluva o poskytovaní služieb technika požiarnej ochrany, bezpečnostnotechnickej služby a pracovnej zdravotnej služby
poskytovanie služieb technika PO, bezpečnostnotechnické služby a výkon činnosti pracovnej zdravotnej služby
20150501
20.00 BENMAR, s.r.o.
Jura Hronca 3421/6, Žilina
detail
10.04.2015 Dohoda o elektronickom doručovaní
elektronické doručovanie podaní podávaných daňovým subjektom
220151
0.00 Daňový úrad Žilina
J. Kráľa 2, 010 01 Žilina
detail
27.03.2015 Dohoda o uznaní záväzku a splátkový kalendár
uznanie dlhu a žiadosť o splátkový kalendár
120151
2,721.59 AGRODRUŽSTVO Žilina - Bánová
Ul. Družstevná 647
detail
09.03.2015 Zmluva o zriadení Spoločného obecného úradu Strečno
zriadenie SOU
42015
0.00 Obce Strečno, Stráňavy,Hôrky, Bitarová,Ovčiarsko, Divina,Divinka, Dlhé Pole, Horný Hričov, Svederník
Strečno
detail
16.02.2015 Dohoda o financovaní záujmových aktivít
CVČ Hôrky
32015
30.00 CVČ pti ZŠ s MŠ Hôrky
Hôrky 200
detail
20.01.2015 Zmluva o poskytovaní služieb
konzultačné. poradenské služby
22015
0.00 EuroPro Slovensko n.o.
Na kopci 652/3, 010 01 Žilina
detail
02.01.2015 Zmluva o vykonaní prác 1/2014
zhrňanie snehu- cena uvedená za 1 hodinu práce
2014001
29.00 ZKK, s.r.o.
Bitarová 303, 010 04 Žilina
detail