Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
08.12.2014 Zmluva o výpožičke
vypožičanie cisterny na vodu
102014
0.00 Obec Divina
Divina 50, 013 31 Divina
detail
28.11.2014 Zmluva o dielo 1/2014
Spracovanie úzmnoplánovacej dokumentácie
0
3,500.00 Ing. arch. Zdena Brzá
Šoltésovej 1673/176, 017 01 Považská Bystrica
detail
14.11.2014 Zmluva o spolufinancovaní Zmeny a Dodatku č.1 ÚPO Brezany
spolufinancovanie nákladov na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie
201410
2,500.00 Ing. Jaroslav Švec
Legionárska 225/9, 010 01 Žilina
detail
04.11.2014 Kúpna zmluva
Kúpa pozemku parc.č. 457/13
702014
700.00 Vladimír Gašpierik
Brezany 70
detail
29.09.2014 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
zmena programu telefonnych služieb
62014
0.00 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail
29.09.2014 Mandátna zmluva
vykonanie činnosti odborne spôsobilej os. pri obstarávaní Zmeny a doplnku úz. plánu obce Brezany
72014
3,000.00 Ing. arch. Vladimír Barčiak
Gerlachovská 9, 010 08 Žilina
detail
26.08.2014 Dodatok k zmluve o prenájme nebytovch priestorov
Predĺženie termínu nájmu
201401
0.00 Renáta Zuščáková
Brezany 66
detail
26.08.2014 Dodatok k zmluve o prenájme nebytovch priestorov
Predĺženie termínu nájmu, stanovenie výšky nájmu
12014
113.00 Renáta Zuščáková
Brezany 66
detail
11.07.2014 Zmluva o výpožičke podľa § 659 a nasl. OZ
nájom za kovový prístrešok
572014
100.00 Obec Podhorie
Podhorie 50
detail
01.07.2014 Dohoda o pracovnej činnosti občanov v hmotnej núdzi
realizácie výkonu prác
28
0.00 UPSVaR Žilina
Hurbanova 16
detail
30.05.2014 Vykonávacia zmluva k rámcovej dohode
zabezpečenie komunálnych služieb
52014
0.00 T+T a.s.
Žilina, A.Kmeťa 18, 010 01
detail
22.04.2014 Zmluva o zabezpečení zberu papiera na území obce Brezany
zber papiera
3
0.00 SAGI s.r.o.
Pitsburská 1673/20, 010 08 Žilina
detail
16.04.2014 Zmluva o obstaraní vystúpenia
Vystúpenie pre deti MŠ- tri zakliate kozliatka
1404
60.00 Hudobné centrum
Michalská 10, 815 36 Bratislav a
detail
28.02.2014 Zmluva o nájme nebytových priestorov
prenájom prevádzky Športklub
2014
1,356.00 Renáta Zuščáková
Brezany 66
detail
24.02.2014 Zmluva o poskytovaní služieb
archivačné služby
2
590.00 Pavol Kapralčík
Udiča 134
detail
05.02.2014 Kúpna zmluva
dodávka a montáž dverí
1
825.45 Ing. Milan Hrubiak
Žilina, Predmestská 1711/50
detail
03.01.2014 Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva
zber odpadu
32013
0.00 Mišutka Zdeno
013 56 Hvozdnica 357
detail